[D类公式]总分合+平六波+特码头+特码段+平一段+平码五+06=下期杀合尾

【高手论坛】
2020年007期 02-11-13-45-46-49-T42 [10+02+04+06+01+46+06]=75  下期杀: 5合尾【对/错】
2020年006期 11-14-21-28-37-44-T36 [11+02+03+06+02+37+06]=67  下期杀: 7合尾【对】
2020年005期 18-29-32-33-36-40-T38 [10+00+03+06+03+36+06]=64  下期杀: 4合尾【对】
2020年004期 02-20-24-30-32-46-T01 [11+00+00+01+01+32+06]=51  下期杀: 1合尾【14
2020年003期 05-17-35-37-42-49-T39 [08+02+03+06+01+42+06]=68  下期杀: 8合尾【对】
2020年002期 01-24-25-27-31-37-T08 [09+01+00+02+01+31+06]=50  下期杀: 0合尾【对】
2020年001期 15-17-29-30-34-37-T40 [04+01+04+06+03+34+06]=58  下期杀: 8合尾【13
2019年144期 05-10-18-20-28-33-T17 [05+02+01+03+01+28+06]=46  下期杀: 6合尾【对】
2019年143期 01-22-25-27-31-36-T47 [18+01+04+07+01+31+06]=68  下期杀: 8合尾【12
2019年142期 05-11-14-23-30-32-T20 [09+02+02+03+01+30+06]=53  下期杀: 3合尾【对】
2019年141期 11-22-24-26-41-42-T02 [15+01+00+01+02+41+06]=66  下期杀: 6合尾【对】
2019年140期 22-24-28-31-35-39-T12 [11+02+01+02+04+35+06]=61  下期杀: 1合尾【对】
2019年139期 03-20-23-30-34-47-T47 [06+01+04+07+01+34+06]=59  下期杀: 9合尾【对】
2019年138期 02-04-06-08-28-29-T05 [10+00+00+01+01+28+06]=46  下期杀: 6合尾【对】
2019年137期 06-21-32-35-39-49-T15 [17+02+01+03+01+39+06]=69  下期杀: 9合尾【对】
2019年136期 05-06-11-12-28-35-T17 [06+00+01+03+01+28+06]=45  下期杀: 5合尾【对】
2019年135期 14-25-26-30-32-47-T04 [16+01+00+01+02+32+06]=58  下期杀: 8合尾【11
2019年134期 02-06-08-16-23-31-T01 [15+01+00+01+01+23+06]=47  下期杀: 7合尾【对】
2019年133期 01-15-23-29-45-47-T06 [13+01+00+01+01+45+06]=67  下期杀: 7合尾【对】
2019年132期 01-10-18-24-40-49-T07 [14+02+00+01+01+40+06]=64  下期杀: 4合尾【对】
2019年131期 22-23-29-36-41-44-T02 [17+02+00+01+04+41+06]=71  下期杀: 1合尾【对】
2019年130期 05-09-15-25-42-45-T38 [17+00+03+06+01+42+06]=75  下期杀: 5合尾【对】
2019年129期 01-20-28-30-35-46-T15 [13+00+01+03+01+35+06]=59  下期杀: 9合尾【对】
2019年128期 03-04-05-10-35-38-T07 [03+02+00+01+01+35+06]=48  下期杀: 8合尾【对】
2019年127期 01-04-12-13-24-42-T48 [09+01+04+07+01+24+06]=52  下期杀: 2合尾【对】
2019年126期 10-23-28-39-44-47-T13 [06+01+01+02+02+44+06]=62  下期杀: 2合尾【10
2019年125期 02-03-13-18-31-49-T14 [04+02+01+02+01+31+06]=47  下期杀: 7合尾【对】
2019年124期 06-17-18-23-31-46-T44 [14+00+04+07+01+31+06]=63  下期杀: 3合尾【对】
2019年123期 07-20-30-33-34-44-T46 [07+02+04+07+01+34+06]=61  下期杀: 1合尾【对】
2019年122期 13-15-25-30-40-46-T26 [15+00+02+04+02+40+06]=69  下期杀: 9合尾【对】
2019年121期 02-10-13-19-20-24-T17 [06+00+01+03+01+20+06]=37  下期杀: 7合尾【对】
2019年120期 01-17-24-30-40-49-T48 [11+02+04+07+01+40+06]=71  下期杀: 1合尾【对】
2019年119期 07-10-16-23-27-34-T24 [06+00+02+04+01+27+06]=46  下期杀: 6合尾【对】
2019年118期 01-06-11-31-41-47-T32 [16+01+03+05+01+41+06]=73  下期杀: 3合尾【对】
2019年117期 01-06-19-22-42-44-T25 [15+02+02+04+01+42+06]=72  下期杀: 2合尾【对】
2019年116期 14-18-19-21-45-47-T49 [06+01+04+07+02+45+06]=71  下期杀: 1合尾【对】
2019年115期 10-16-27-29-37-42-T44 [07+01+04+07+02+37+06]=64  下期杀: 4合尾【对】
2019年114期 13-23-35-36-43-47-T16 [06+01+01+03+02+43+06]=62  下期杀: 2合尾【对】
2019年113期 01-12-13-15-19-45-T44 [14+00+04+07+01+19+06]=51  下期杀: 1合尾【对】
2019年112期 02-03-07-10-18-48-T33 [04+01+03+05+01+18+06]=38  下期杀: 8合尾【9
2019年111期 02-03-11-20-27-46-T04 [05+00+00+01+01+27+06]=40  下期杀: 0合尾【对】
2019年110期 06-17-44-45-46-49-T41 [14+02+04+06+01+46+06]=79  下期杀: 9合尾【对】
2019年109期 03-28-39-40-42-44-T37 [08+02+03+06+01+42+06]=68  下期杀: 8合尾【对】
2019年108期 08-17-34-39-42-44-T07 [11+02+00+01+02+42+06]=64  下期杀: 4合尾【对】
2019年107期 12-20-22-26-30-36-T02 [13+01+00+01+02+30+06]=53  下期杀: 3合尾【对】
2019年106期 01-04-07-12-19-28-T43 [06+02+04+07+01+19+06]=45  下期杀: 5合尾【对】
2019年105期 05-23-24-25-31-33-T07 [13+02+00+01+01+31+06]=54  下期杀: 4合尾【对】
2019年104期 11-12-13-28-43-49-T47 [05+02+04+07+02+43+06]=69  下期杀: 9合尾【对】
2019年103期 07-08-12-25-43-45-T13 [09+00+01+02+01+43+06]=62  下期杀: 2合尾【对】
2019年102期 03-04-18-29-41-44-T39 [16+02+03+06+01+41+06]=75  下期杀: 5合尾【对】
2019年101期 02-08-17-24-27-39-T10 [10+02+01+02+01+27+06]=49  下期杀: 9合尾【对】
2019年100期 01-06-14-24-32-44-T05 [09+02+00+01+01+32+06]=51  下期杀: 1合尾【8
2019年099期 08-24-26-37-38-44-T18 [15+02+01+03+02+38+06]=67  下期杀: 7合尾【对】
2019年098期 06-18-29-33-43-46-T16 [11+00+01+03+01+43+06]=65  下期杀: 5合尾【对】
2019年097期 01-10-21-31-47-49-T13 [10+02+01+02+01+47+06]=69  下期杀: 9合尾【对】
2019年096期 01-04-05-06-42-43-T08 [10+02+00+02+01+42+06]=63  下期杀: 3合尾【对】
2019年095期 12-15-16-23-32-35-T02 [09+00+00+01+02+32+06]=50  下期杀: 0合尾【对】
2019年094期 04-09-20-26-32-44-T11 [11+02+01+02+01+32+06]=55  下期杀: 5合尾【对】
2019年093期 02-13-23-35-38-46-T17 [12+00+01+03+01+38+06]=61  下期杀: 1合尾【对】
2019年092期 10-14-16-29-30-43-T11 [09+02+01+02+02+30+06]=52  下期杀: 2合尾【对】
2019年091期 15-22-42-44-48-49-T06 [10+02+00+01+03+48+06]=70  下期杀: 0合尾【对】
2019年090期 08-09-19-25-30-44-T37 [10+02+03+06+02+30+06]=59  下期杀: 9合尾【对】
2019年089期 05-06-15-21-22-37-T36 [07+01+03+06+01+22+06]=46  下期杀: 6合尾【对】
2019年088期 23-24-27-28-37-43-T16 [18+02+01+03+04+37+06]=71  下期杀: 1合尾【对】
2019年087期 13-18-20-21-43-49-T30 [14+02+03+05+02+43+06]=75  下期杀: 5合尾【对】
2019年086期 03-16-19-22-41-44-T29 [12+02+02+05+01+41+06]=69  下期杀: 9合尾【对】
2019年085期 04-14-19-24-39-45-T08 [09+00+00+02+01+39+06]=57  下期杀: 7合尾【对】
2019年084期 07-10-11-16-18-35-T43 [05+00+04+07+01+18+06]=41  下期杀: 1合尾【对】
2019年083期 14-19-25-38-39-42-T46 [07+01+04+07+02+39+06]=66  下期杀: 6合尾【对】
2019年082期 26-27-30-33-44-47-T37 [10+01+03+06+04+44+06]=74  下期杀: 4合尾【对】
2019年081期 02-04-08-11-17-31-T19 [11+01+01+03+01+17+06]=40  下期杀: 0合尾【7
2019年080期 06-16-22-28-37-45-T13 [14+00+01+02+01+37+06]=61  下期杀: 1合尾【对】
2019年079期 12-14-32-35-38-46-T16 [13+00+01+03+02+38+06]=63  下期杀: 3合尾【对】
2019年078期 03-06-26-27-32-49-T29 [10+02+02+05+01+32+06]=58  下期杀: 8合尾【对】
2019年077期 03-05-20-31-39-42-T25 [12+01+02+04+01+39+06]=65  下期杀: 5合尾【对】
2019年076期 07-08-10-11-28-42-T29 [09+01+02+05+01+28+06]=52  下期杀: 2合尾【对】
2019年075期 01-02-12-15-24-44-T14 [04+02+01+02+01+24+06]=40  下期杀: 0合尾【对】
2019年074期 13-14-15-42-45-48-T02 [17+01+00+01+02+45+06]=72  下期杀: 2合尾【对】
2019年073期 09-13-22-29-31-46-T45 [15+00+04+07+02+31+06]=65  下期杀: 5合尾【对】
2019年072期 12-20-33-42-46-47-T27 [11+01+02+04+02+46+06]=72  下期杀: 2合尾【对】
2019年071期 23-25-29-32-40-46-T13 [10+00+01+02+04+40+06]=63  下期杀: 3合尾【对】
2019年070期 13-29-30-33-43-47-T16 [04+01+01+03+02+43+06]=60  下期杀: 0合尾【对】
2019年069期 09-11-15-21-25-33-T46 [07+02+04+07+02+25+06]=53  下期杀: 3合尾【对】
2019年068期 18-23-26-29-35-48-T36 [08+01+03+06+03+35+06]=62  下期杀: 2合尾【对】
2019年067期 07-08-17-30-42-44-T24 [10+02+02+04+01+42+06]=67  下期杀: 7合尾【对】
2019年066期 03-06-21-31-33-38-T45 [15+02+04+07+01+33+06]=68  下期杀: 8合尾【对】
2019年065期 08-19-20-21-25-37-T13 [08+01+01+02+02+25+06]=45  下期杀: 5合尾【对】
2019年064期 03-08-24-27-28-49-T44 [12+02+04+07+01+28+06]=60  下期杀: 0合尾【对】
2019年063期 06-13-21-24-32-47-T38 [10+01+03+06+01+32+06]=59  下期杀: 9合尾【对】
2019年062期 16-21-24-28-37-40-T48 [07+00+04+07+03+37+06]=64  下期杀: 4合尾【对】
2019年061期 03-13-19-23-35-43-T26 [09+02+02+04+01+35+06]=59  下期杀: 9合尾【对】
2019年060期 12-15-16-31-36-46-T03 [15+00+00+01+02+36+06]=60  下期杀: 0合尾【对】
2019年059期 22-29-37-42-45-49-T47 [10+02+04+07+04+45+06]=78  下期杀: 8合尾【对】
2019年058期 12-14-23-30-40-48-T01 [15+01+00+01+02+40+06]=65  下期杀: 5合尾【对】
2019年057期 11-13-14-17-33-43-T27 [14+02+02+04+02+33+06]=63  下期杀: 3合尾【对】
2019年056期 04-07-21-24-35-41-T18 [06+01+01+03+01+35+06]=53  下期杀: 3合尾【对】
2019年055期 01-02-09-16-30-41-T35 [08+01+03+05+01+30+06]=54  下期杀: 4合尾【对】
2019年054期 01-04-07-23-37-38-T34 [09+02+03+05+01+37+06]=63  下期杀: 3合尾【对】
2019年053期 10-12-14-30-37-41-T05 [14+01+00+01+02+37+06]=61  下期杀: 1合尾【对】
2019年052期 03-04-05-24-29-32-T02 [18+02+00+01+01+29+06]=57  下期杀: 7合尾【对】
2019年051期 06-12-35-39-42-44-T22 [02+02+02+04+01+42+06]=59  下期杀: 9合尾【对】
2019年050期 06-13-19-20-24-35-T43 [07+00+04+07+01+24+06]=49  下期杀: 9合尾【对】
2019年049期 01-06-19-23-45-47-T49 [10+01+04+07+01+45+06]=74  下期杀: 4合尾【对】
2019年048期 01-29-32-43-45-49-T05 [06+02+00+01+01+45+06]=61  下期杀: 1合尾【对】
2019年047期 02-08-14-21-32-35-T04 [08+00+00+01+01+32+06]=48  下期杀: 8合尾【对】
2019年046期 11-13-18-21-28-34-T19 [09+00+01+03+02+28+06]=49  下期杀: 9合尾【对】
2019年045期 28-30-32-37-39-47-T23 [11+01+02+04+04+39+06]=67  下期杀: 7合尾【对】
2019年044期 11-20-30-32-33-43-T34 [05+02+03+05+02+33+06]=56  下期杀: 6合尾【对】
2019年043期 03-15-22-35-40-49-T39 [05+02+03+06+01+40+06]=63  下期杀: 3合尾【对】
2019年042期 06-18-32-38-41-45-T33 [06+00+03+05+01+41+06]=62  下期杀: 2合尾【6
2019年041期 03-14-17-23-32-43-T36 [15+02+03+06+01+32+06]=65  下期杀: 5合尾【对】
2019年040期 08-21-34-37-41-45-T49 [10+00+04+07+02+41+06]=70  下期杀: 0合尾【对】
2019年039期 29-34-38-42-44-47-T36 [09+01+03+06+05+44+06]=74  下期杀: 4合尾【对】
2019年038期 06-10-15-21-24-28-T49 [09+02+04+07+01+24+06]=53  下期杀: 3合尾【对】
2019年037期 15-17-18-37-39-49-T31 [08+02+03+05+03+39+06]=66  下期杀: 6合尾【对】
2019年036期 03-05-17-23-41-44-T40 [11+02+04+06+01+41+06]=71  下期杀: 1合尾【对】
2019年035期 02-03-10-21-31-35-T11 [05+00+01+02+01+31+06]=46  下期杀: 6合尾【对】
2019年034期 10-11-15-39-46-49-T21 [11+02+02+03+02+46+06]=72  下期杀: 2合尾【5
2019年033期 07-12-22-32-37-45-T47 [04+00+04+07+01+37+06]=59  下期杀: 9合尾【对】
2019年032期 04-18-23-38-40-46-T15 [13+00+01+03+01+40+06]=64  下期杀: 4合尾【对】
2019年031期 05-09-12-23-31-43-T29 [08+02+02+05+01+31+06]=55  下期杀: 5合尾【对】
2019年030期 04-10-25-28-40-43-T39 [18+02+03+06+01+40+06]=76  下期杀: 6合尾【对】
2019年029期 06-21-27-33-38-47-T46 [11+01+04+07+01+38+06]=68  下期杀: 8合尾【对】
2019年028期 13-32-34-35-41-46-T30 [06+00+03+05+02+41+06]=63  下期杀: 3合尾【对】
2019年027期 08-15-17-23-39-44-T40 [15+02+04+06+02+39+06]=74  下期杀: 4合尾【对】
2019年026期 10-16-28-32-34-49-T45 [07+02+04+07+02+34+06]=62  下期杀: 2合尾【对】
2019年025期 21-24-26-35-44-47-T08 [07+01+00+02+03+44+06]=63  下期杀: 3合尾【对】
2019年024期 22-24-25-30-32-43-T11 [16+02+01+02+04+32+06]=63  下期杀: 3合尾【对】
2019年023期 09-12-13-19-21-46-T15 [09+00+01+03+02+21+06]=42  下期杀: 2合尾【4
2019年022期 13-14-15-21-33-49-T01 [11+02+00+01+02+33+06]=55  下期杀: 5合尾【对】
2019年021期 16-29-36-39-42-49-T34 [11+02+03+05+03+42+06]=72  下期杀: 2合尾【对】
2019年020期 02-05-08-13-16-33-T41 [10+02+04+06+01+16+06]=45  下期杀: 5合尾【对】
2019年019期 03-07-08-17-19-23-T12 [17+00+01+02+01+19+06]=46  下期杀: 6合尾【对】
2019年018期 05-08-16-20-43-46-T11 [14+00+01+02+01+43+06]=67  下期杀: 7合尾【对】
2019年017期 09-17-26-31-32-40-T27 [11+00+02+04+02+32+06]=57  下期杀: 7合尾【对】
2019年016期 01-19-29-34-39-49-T43 [07+02+04+07+01+39+06]=66  下期杀: 6合尾【对】
2019年015期 02-04-11-15-19-29-T01 [09+00+00+01+01+19+06]=36  下期杀: 6合尾【对】
2019年014期 05-06-13-19-34-35-T39 [07+00+03+06+01+34+06]=57  下期杀: 7合尾【对】
2019年013期 18-22-26-31-33-41-T27 [18+01+02+04+03+33+06]=67  下期杀: 7合尾【对】
2019年012期 03-10-14-24-32-45-T29 [13+00+02+05+01+32+06]=59  下期杀: 9合尾【3
2019年011期 14-27-29-41-45-46-T21 [07+00+02+03+02+45+06]=65  下期杀: 5合尾【对】
2019年010期 11-18-33-41-43-46-T36 [12+00+03+06+02+43+06]=72  下期杀: 2合尾【对】
2019年009期 03-19-25-30-33-48-T44 [04+01+04+07+01+33+06]=56  下期杀: 6合尾【对】
2019年008期 13-24-31-34-44-47-T08 [03+01+00+02+02+44+06]=58  下期杀: 8合尾【2
2019年007期 16-18-28-35-36-41-T37 [04+01+03+06+03+36+06]=59  下期杀: 9合尾【对】
2019年006期 10-16-17-33-44-48-T07 [13+01+00+01+02+44+06]=67  下期杀: 7合尾【对】
2019年005期 10-18-35-37-48-49-T27 [08+02+02+04+02+48+06]=72  下期杀: 2合尾【对】
2019年004期 06-07-28-31-36-43-T23 [12+02+02+04+01+36+06]=63  下期杀: 3合尾【对】
2019年003期 04-05-12-23-30-40-T10 [07+00+01+02+01+30+06]=47  下期杀: 7合尾【对】
2019年002期 12-13-16-19-23-45-T02 [04+00+00+01+02+23+06]=36  下期杀: 6合尾【对】
2019年001期 08-23-25-30-32-45-T24 [16+00+02+04+02+32+06]=62  下期杀: 2合尾【1
    高手论坛是您永远的家、以上发表的资料均属发表者个人原创、内容真实有效、无存在任何偷改、欺骗行为、大家可放心跟踪、共同打击外围黑庄
免责声明:以上资讯均为赞助商广告内容,本站不对其经营行为负责,因资料上的差异或遗漏而导致浏览者有任何损失;
如引为它用后果自负,本站概不负责;如因本站信息所引起的所有民事诉讼均或相关均与本站无关.特此声明.